Kamera Liberec

Zpět na hlavní sekci

Kamerové systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 reference >

Oblast použití                                                                                                                                                                                                                                                                                

 • Bytová oblast, rodinné domky - sledování vstupů, monitorování okolí objektu
 • Obchody - dohled nad prodejními plochami, zázemím
 • Business centra - vstupy, parkoviště, výtahy
 • Firmy - sledování výroby včetně detailů technologie, areálů, perimetru závodů, vstupů, bezpečnost práce
 • Čerpací stanice - monitorování vozů včetně SPZ, prodejen, pokladny
 • Výtopny - monitorování přímých vodoznaků
 • Hotely, restaurace - parkoviště, vstupy, vnitřní prostory, sklady
 • Zdravotní a sociální oblast - pokoje s pacienty, vyžadujícími dohled, opereční sály, čekárny
 • Policie, hasiči, celníci - dle požadavků zadavatelů
 • Elektronické rulety - monitoring pro finanční úřady - ze zákona záznam v řádu měsíců
 • Městské kamerové dohlížecí systémy
 • Kulturní oblast - divadla, kina, kulturní domy, muzea, galerie (objektová detekce)
 • Školství - šatny, okolí škol
 • Sport - sportovní areály, bobové dráhy, fotbalové stadiony, lezecká centra
 • Botanické a zoologické zahrady - ochrana zvířat, rostlin
 • Zemědělské podniky, farmy - vzdálený dohled nad chovy skotu, stájemi a jízdárnami, velkosklady, sýpky
 • Webové kamery - online přístup
 • Speciální aplikace - snímání detailů technologie, skrytých a nepřístupných míst

vrh systému                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Návrh kamerového systému musí vyjít z konkrétních potřeb zákazníka. V některých případech je zadání určeno přímo příslušnými předpisy či vyhláškami ( kasina). Je třeba stanovit, zda kamerový systém bude sloužit k běžným potřebám monitorování se záznamem nebo bez něj. Zde se může jednat o ochranu majetku, dohled nad vstupy do běžných komerčních prostor apod. Nebo zda se jedná o střední úroveň rizik, kde je třeba přihlédnout k bezpečnostním aspektům nasazení kamerového  systému. Největší nároky pak musí systém splnit, pokud se jedná o nejvyšší rizika, kdy je kamerový systém součástí integrovaného záchranného systému, případně je nasazen v technologických uzlech takových objektů, jako jsou elektrárny apod.
Výběr typu kamery musíme podřídit jak účelu, ke kterému bude systém sloužit, tak i prostředí, kde bude kamera instalována. I ve vnitřním prostředí může být  kamera ohrožena vlhkostí, agresivním prostředím. Důležitá je vzdálenost sledované scény, dostupnost kamery z hlediska možnosti
jejího napadení, osvětlení scény  včetně problematických světelných podmínek (eliminace protisvětla, scéna typu světlo/stín). Můžeme volit kameru černobílou, barevnou, typu DEN/NOC,  ve vnitřním či venkovním provedení, v antivandal krytu, skrytou, otočnou... Důležité je určit, zda bude výhodnější použít kameru analogovou, na jejímž výstupu je klasický videosignál,  nebo zda je výhodnější instalovat běžnou nebo megapixelovou IP kameru.
 S výběrem typu kamery úzce souvisí návrh optimálního typu objektivu. Použít můžeme mikroobjektiv, manuální, autoiris, pinhole, varifocal, či zoom objektiv. Z hlediska rozlišení detailu v obraze kamery můžeme definovat základní rozdělení zhruba takto: podrobný detail (doklady, SPZ, detailní záběry na technologie), detail (identifikace osob), polodetail ( skupina osob, vozidlo) a přehledové snímání většího prostoru. Pomoci nám může i tabulka úhlů záběru a vzdáleností.
Kamerová zkouška pomůže optimalizovat volbu typu kamery a objektivu. V problematických podmínkách je to mnohdy jediná cesta, jak se vyhnout případným chybám v návrhu řešení. Pro zákazníky, kteří nemají s kamerovými systémy žádné zkušenosti, může názorné předvedení možností systému předejít pozdějšímu zklamání. Často si zákazník přeje po instalaci laciných analogových kamer mít možnost zazoomování v záznamu stejně, jako to viděl v akčním filmu... Kamerová zkouška pomůže vyladit  umístění kamery, určit potřebnou ohniskovou vzdálenost objektivu. To se týká především lacinějších kamer s pevnými objektivy. Obrovský rozdíl v možnostech získání detailu snímané scény znamená instalace megapixelových kamer. Pokud srovnáme rozlišení PAL klasického videosignálu (ideálně 704 x 576 obrazových bodů) s rozlišením kupř. 2megapixelové kamery (1600 x 1200), je zřejmé, že srovnáváme nesrovnatelné...

Přenos videosignálu klasických analogových bezpečnostních kamer je možný po koaxiálním kabelu, twistovaném kabelu (UTP) pomocí převodníků, optice nebo bezdrátově. Konkrétní řešení je třeba přizpůsobit podmínkám zakázky. Důležitá je vzdálenost kamery od záznamového nebo monitorovacího stanoviště, možný vliv elektromagnetického rušení, vznik přepětí na trase. Při bezdrátovém přenosu hrozí nebezpečí napadení trasy, kamery může teoreticky sledovat i nepovolaná osoba. Přenos probíhá ve veřejném kmitočtovém pásmu. IP kamery jsou přenášeny po  klasických počítačových LAN sítích. Tam, kde jsou datové rozvody již instalovány, může být jejich využití a instalace podstatně lacinější, než použití analogových bezpečnostních kamer. Jejich nasazení znamená buď  instalaci nových kabelových tras, nebo použití převodníků a využití od datové sítě oddělených kabelů. Ne vždy je ale volba IP kamery optimální.
S volbou typu kamery souvisí i otázka napájení kamer. Bezpečnostní analogové kamery bývají nejčastěji napájeny 12 V DC. Varianta s napájením 24 V AC znamená nejen menší problémy s úbytky napětí na delších napájecích trasách, ale také galvanické oddělení napájení a tím i omezení vzniku zemních smyček podobně, jako v případě napájení kamer síťovým napětím 230 V AC. Volba optimálního řešení záleží na vzdálenosti kamery od záznamového nebo monitorovacího centra, případné možnosti využití stávající kabeláže, požadavku na zálohování systému pro případ výpadku sítě apod. IP kamery můžeme napájet po jednom kabelu pomocí PoE (Power Over Ethernet) switchů a injektorů.

Pokud řešíme, zda IP nebo analogovou bezpečnostní kameru, musíme vzít v potaz výhody a nevýhody obou typů:

 

Výhody

 

Analogové kamery:

- nižší cena srovnatelné kamery vůči IP kameře

- můžeme využít starší kabelové trasy - koax či signálový kroucený kabel bez nutnosti instalovat novou kabeláž

- při poruše záznamového zařízení je možný přechod celého systému na HDI-SDI (TURBO HD) systém za rozumnou cenu

 

 

IP kamery:

- lze instalovat kdekoliv, kde je již PC síť

- možnost napájení po jednom kabelu - PoE

- kamery jsou konfigurovatelné přes webové rozhraní

- snadná montáž

- obrovské rozlišení megapixelových kamer

- řada kamer umožňuje lokální záznam na paměťovou kartu

- kamery FishEye dokáže nahradit několik analogových pevných kamer a zároveň umožní využití jako otočná kamera při velice rozumné pořizovací ceně

- dokážeme střežit až 32 IP kamer za "rozumné peníze" a propojit střežení s EZS

- i cenově přijatelné kamery již disponují stejnými funkcemi pro vylepšení obrazu, na které jsme byli zvyklí jen u analogových kamer
 

 

  

Nevýhody

 

Analogové kamery:

- je nutné ke každé kameře dovést kabel od záznamového zařízení

- bezdrátový přenos je finančně nákladný

- v LIVE záběru ani v záznamu není možné digitálně zoomovat - neplatí pro standardy AHD, HDCVI nebo HD-SDI

- většina světových výrobců upouští od výroby analogových kamer
 

IP kamery:

- vyžadují rychlou a stabilní síť

- nejlevnější IP kamery - nízká kvalita záznamu

- pokud není síť ošegtřena proti přepětí, může dojít snadno k poškození větší části systému při bouřce najednou
 

 

 

 

Vedle klasických analogových a IP systémů existuje střední cesta. Jak se můžete dočíst i v novinkách, díky technologiím AHD, HDCVI nebo HD-SDI, u značky HIKVISION je to TURBO HD (HD-TVI), můžete po stávajících koaxech přenášet záběry kamer v nekomrimovaném Full HD rozlišení 1080p/720p a to při plném snímkování (25fps/50fps). Nyní dokonce 3 Mpix. U starších zakázek, kde jsou instalovány koaxiální kabely a není reálná jejich výměna za kabely UTP, je toto cesta, jak podstatně vylepšit váš systém a zvýšit výtěžnost záznamu. Umíme dodat nejen kamery a převodníky, ale i záznamové zařízení, které je postaveno na této bázi. Důležitá je zde ale kvalita původních koaxiálních kabelů. Pokud se jedná o novou instalaci včetně kabeláže, doporučíme vždy ne poloviční řešení s těmito technologií, ale kompletní IP systém. U různých výrobců se může označení a použitá technologie lišit.  Pokud vezmeme v potaz, že poměrně kvalitní venkovní kamera s rozlišením 1 Mpix se dá pořídit za cenu od 1 000,- bez DPH, pak je to o "něčem jiném"...

Mnohdy, především tam, kde je z minulosti instalován analogový kamerový systém, je výhodné jít cestou hybridního systému. Pro sledování méně důležitých scén, vstupů apod. mohou být ponechány analogové kamery a na monitoring důležitých scén se doplní megapixelové IP kamery. V jednom uživatelském prostředí je pak možné sledovat jak analogové, tak IP kamery. Možné je to jak cestou záznamu na PC sestavě, tek cestou hybridních DVR.

Z hlediska návrhu topologie celého systému je třeba určit, zda systém bude sloužit jen k monitorování v LIVE režimu, nebo zda bude pořizován záznam. I v případě pořizování záznamu je pravděpdobné, že na monitorovacím pracovišti bude obsluha. Pak je důležité, zda obsluha bude jen částečně dohlížet, kupř. během pracovní doby, nebo zda bude ve vícesměnném režimu neustále vyhodnocovat aktuální situaci na sledované ploše a přijímat příslušná opatření. Možná je i částečná obsluha s dálkovým dohledem. Tím máme na mysli přenos alarmových snímků na PCO, mobil, do e-mailu apod. Umístění a velikost zobrazovacích jednotek musí odpovídat počtu kamer, počtu pracovníků obsluhy a režimu sledování. Přihlédnout je třeba nejen k ergonomickým, ale i bezpečnostním požadavkům.

V současnosti je v některých případech výhodné ukládání záznamu na paměťovou kartu, která je přímo v kameře. Záznamy je pak možné v době menšího zatížení sítě přesouvat na záznamovou sestavu. Nároky na toto úložiště nemusí být zdaleka takové, jako v případě kontinuálního záznamu signálů kamer.

V případě pořizování záznamu je třeba přihlédnout k povinnostem správce kamerového systému, které je definováno v zákoně č. 101/2000 Sb. Zde pak záleží na tom, zda se skutečně jedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn také záznam pořizovaných obrazových příp. i zvukových záběrů. V tom případě je nutné splnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo Vám je sdělíme na vyžádání.

Z pravidel, která jsou dána výše uvedeným úřadem, plynou podmínky pro maximální dobu archivace záznamu. Pokud tedy subjekt, který chce kamerový systém s pořizováním záznamu zřídit, musí předem definovat své požadavky na kapacitu a parametry záznamového zařízení. Je třeba určit, kolik kamer, jak a které se mají nahrávat. V jaké kvalitě a s jakým rozlišením detailu má být záznam pořizován. Zda mají být data zálohována mimo záznamové zařízení, zda se bude jednat i o záznam zvuku. V některých případech je vhodné zvolit aktivaci záznamu při detekci pohybu v obraze, někdy se záznam spouští signálem z EZS, EPS, z přístupového systému... Je třeba definovat, jakým způsobem bude záznam vyhodnocován, zda je třeba využívat inteligentní vyhledávací funkce, nebo zda bude vyhledávání a vyhodnocování pořízeného záznamu manuální. Systém musí ve většině případů obnovit svou funkci po výpadku napájení, měl by detekovat výpadek signálu od kamery...

 Je mnoho hledisek, ke kterým je třeba při návrhu systému přihlédnout, mnoho pravidel a technických parametrů, které je třeba vzít v potaz. V dnešní době spousta firem, i těch, které se do nedávné doby zabývaly pouze výpočetní technikou, nabízí kamerové systémy. Domníváme se, že téměř 20 let praxe v oboru nás opravňuje k tomu, abychom mohli prohlásit, že máme potřebné znalosti a praktické zkušenosti, což nejlépe dokládá naše referenční listina a především spokojení zákazníci, abychom dokázali navrhnout, realizovat a v neposlední řadě kvalitně servisovat bezpečnostní kamerové systémy na úrovni dnešní doby.

Ne vždy je nutné vypracovávat detailní projektovou dokumentaci. Pokud jsou ekonomické možnosti objednatele omezené, což lze v dnešní době předpokládat, a není to nutné z hlediska dalších norem, předpisů, dotačních či schvalovacích podmínek, doporučíme objednateli spíše investovat do kvalitní techniky, než z částky, kterou má na realizaci vyčleněnou, "ukrajovat" mnohdy zbytečnou část na projekt. V každém případě je třeba zpracovat dokumentaci skutečného stavu, zajistit potřebné podklady pro pozdější servis, zakreslit umístění komponent a kabelových tras. Zpracovávat projekt kamerového systému pro malou prodejnu v době digitální fotografie je z našeho pohledu plýtvání zákazníkovými prostředky... Pro bankovní domy, akce, na které přispívá Evropská unie, či objekty s nejvyššími riziky, je samozřejmě vypracování kvalitní projektové dokumentace podmínkou.

Pro každého zákazníka je dnes důležitá ekonomická stránka. Dokáže si v některých případech spočítat, co mu kamerový systém přinese, co mu ušetří, často i co by mu ušetřil, kdyby jej měl už instalovaný. Ve většině nabídek uvádíme několik variantních řešení  - kalkulaci nákladů uvedeme ve variantě minimalistické až po nastandardní. Ve výběrových řízeních, kde je třeba nacenit již existující projekt nebo výkaz výměr, zachováme samozřejmě pro možnost srovnání původní návrh systému. Pokud je ze strany investora zájem, jsme schopni předložit variantní řešení, které se může od původně navrženého systému často nejen cenou, ale i z hlediska výstupů systému, velice lišit...

 Realizace
Pro realizaci systému, pokud je již návrh optimalizován z hlediska technického a domluveny nákladové záležitosti, disponujeme potřebnou technikou a personálem. Zaměstnanci se pravidelně účastní školení potřebných pro zkvalitnění jejich práce. Jedná se především o certifikovaná školení, školení při změnách v normách, při změnách v používaných technologiích a v bezpečnosti práce. Jsou vybaveni potřebnou technikou tak, aby byli schopni odvést kvalitní práci. To ale nevylučuje možnost spolupráce a kooperace s jinými firmami. Na řadě zakázek jsme spolupracovali jak s firmami z našeho oboru, pro které jsme zajišťovali přípravu kabelových tras, osazení komponent, zprovoznění systému i servis (MKDS BESY Praha), tak s elektromontážními společnostmi, které pro nás připravily kabelové trasy. Je zřejmé, že tato forma realizace zakázky je výhodná především na akcích, které jsou ve vzdálenějších lokalitách. Někteří zákazníci mají své oblíbené dodavatele, elektromontážní firmy, správce sítí. Pak jsme schopni těmto subjektům předat potřebné podklady pro přípravu kabelových tras, případně i instalační materiál. Zákazník tak může ušetřit významnou část nákladů. Mnohdy tyto firmy znají objekt, kde má být kamerový systém instalován, a jsou schopny přípravu pro montáž technologie zajistit na vysoké úrovni bez přímé účasti našich techniků.

Jak zde již bylo uvedeno, každý kamerový systém, kde je pořizován záznam výstupů instalovaných kamer, je třeba registrovat  u Úřadu pro ochranu osobních údajů. To se netýká pouze taxativně vymezených realizací, jako jsou kamerové systémy v kasinech, městské kamerové systémy provozované městskou policií či Policií ČR, kamerové systémy určené pro vojenské účely apod. Všem našim zákazníkům pomáháme s registrací. Prakticky můžeme říci, že všechny kamerové systémy, které naše firma za dobu své existence realizovala a jejichž správci se proti registraci vyloženě nebouřili, jsou u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrovány. Neznamená to, že se všemi pravidly, které jsou v naší republice pro provozování kamerových systémů nastaveny zcela souhlasíme my jako montážní firma, že s nimi souhlasí všichni naši zákazníci. Je ale třeba si uvědomit, že sankce, které od úřadu pro ochranu osobních údajů hrozí, jsou v řádech miliónů korun... S registrací pomáháme i správcům kamerových systému, které nerealizovala naše firma. Pokud se jedná o naši zakázku, je kvalifikovaná pomoc s registrací v ceně dodávky, u cizích akcí je za úhradu. 

Novinkou je stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kamerovým systémům v bytových domech. Jedná se o Stanovisko č. 1/2016 z ledna 2016, které si můžete přečíst zde. Souvisí s tím i pořad ČT 24, na který je odkaz zde. Dosud platilo, že s instalací kamer do vstupů do bytových domů, výtahů, sklepů apod. byl nutný souhlas všech dospělých soob trvale žijících v domě. To už neplatí, pokud nezabíráte vstup do konkrétního bytu. Nezbavuje Vás to ale povinnosti regsitrovat kamerový systém u Úřadu pro ochranu osobních údajů a monitorované prostory řádně označit. UOOU zveřejnil ve své právní poradně článek o kamerových systémech v bytových domech zde. Pokud se chcete dozvědět o této problematice více, kontaktujte nás.

Servis

Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou z hlediska zákazníka klíčovou záležitostí. Servisní podmínky upravuje servisní smlouva, resp. smlouva o záručním a především pozáručním servisu. V té jsou přesně vymezeny časy zásahu dle charakteru jednotlivých závad. To souvisí se snahou některých zákazníků o maximální úspory nákladů. Ve výjimečných případech se nám nepodaří vysvětlit zákazníkovi, že instalace kamerového počítačového systému do jeho pracovního počítače není ideální řešení. Při závadě na záznamové sestavě obvykle není možné okamžitě určit příčinu. Zákazník, který má sepsanou servisní smlouvu má k dispozici po dobu opravy záznamové sestavy náhradní záznamové zařízení. Zákazník,  který nahrává na počítači,kde jsou další uživatelské programy  (mzdy, sklady apod.), navíc nemá podepsanou servisní smlouvu, má místo náhradní sestavy smůlu... Nejen že nenahrává, ale vyřazení jeho pracovní stanice často znamená další problémy...

Pokud je záznamová sestava umožňuje vzdálený dohled a je připojena k internetu, často dokážeme při problémech pomoci i bez výjezdu servisního technika. Některým zákazníkům stačí po telefonu kvalifikovaně poradit a problém je vyřešen... Servisní smlouvu, která definuje i intervaly funkčních zkoušek a revizí systému, případně smluvně upravuje i režim pravidelných profilaktických prací, ve většině případů předkládáme po uplynutí záruční doby na žádost objednatele. Nenutíme nikoho k podpisu smlouvy o pozáručním servisu. Na druhou stranu si ale každý musí uvědomit, že čas od nahlášení závady do nástupu k servisnímu zásahu je bez přesně definovaných podmínek závislý na okamžitých možnostech techniků firmy.

 

Běžné záruční podmínky - nástup do 24 hodin od nahlášení závady
Možnost smluvních nadstandardních záručních podmínek
Pozáruční servis

Registrace kamerových systémů

V současné době se množí dotazy na problematiku registrace kamerových systémů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato povinnost se týká výhradně správců systému, ne montážních firem, které kamerové systémy instalují. Firma KAMERA je schopna pomoci s registrací kamerového systému nejen u vlastních zakázek, ale i u akcí jiných firem.

Jaké jsou povinnosti správců provádějících zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů?

Bez znalosti problematiky kamerových systémů a pravidel, která jsou v naší republice pro jejich provozování  nastavena, nedoporučujeme registraci provádět "svépomocí". Našim zákazníkům kvalifikovaně poradíme v rámci dodávky, zákazníkům jiných montážních firem, které tuto otázku neřeší, pomůžeme...Aktuální odkaz na stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů je: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?loc=382

Dodavatelé

  

Od historie po současnost

Spolupráce se společností BESY v.o.s. znamenala významný podíl na postupné výstavbě městského kamerového systému v Liberci. Ve spolupráci se společností ELNIKA byl vybudován městský kamerový systém ve Varnsdorfu.

V roce 1997 firma KAMERA zahájila projektovou přípravu a následně realizaci první etapy výstavby kamerového perimetrického systému v areálu společnosti PEGUFORM BOHEMIA (dříve Plastimat Liberec, poté CADENCE INNOVATION k.s., nyní  Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.). Střežení perimetru areálu bylo zajištěno nejen kamerovým systémem, ale i venkovními infra a mikrovlnnými bariérami. Později se systém rozšířil o další a další kamery v různých místech areálu. Téměř 100 instalovaných venkovních i vnitřních kamer v jednom areálu znamená nejrozsáhlejší kamerový systém, jaký firma KAMERA spravuje.

Za významnou zakázku z roku 2005 můžeme považovat kamerový systém v liberecké pobočce MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., která byla realizována ve spolupráci se společností Honeywell.

V roce 2006 byla realizována III. etapa výstavby kamerového systému v areálu společnosti Valeo Autoklimatizace v Rakovníku. V roce 2008 uspěla firma KAMERA ve výběrovém řízení a realizovala kamerový systém v turnovské pobočce společnosti SAINT-GOBAIN ADVANCED CERAMICS.

V roce 2007 byla zakázka v Business centru Liberec, Řeznická, zahrnovala kamerový systém, EZS, telefonní a datové rozvody a vstupní systém. Na tuto akci navázala zakázka v Business centru Kostelecká 879/59, Praha 9 a v roce 2011 Business centru Ocelářská 799, Praha 9. Další v řadě zakázek pro stejného investora bylo Business centrum v Praze v Malešicích.

Po roce 2011 i přes značný nárůst ceny pevných disků po záplavách v Thajsku byly u našich zákazníků nejvíce "v kurzu" hybridní systémy. V jednom systému jsou na méně podstatná místa osazeny analogové kamery, na důležitější megapixelové IP kamery a na místa, kde z jednoho bodu kupř. pod střechou haly můžeme přehlédnout její podstatnou část, panoramatické kamery FishEye s rozlišením 4Mpix. Vše sloučí záznamový systém GeoVision, který umožní současné zobrazení všech použitých kamer. Na této bázi byl vybudován kamerový systém v nové vstřikovně Sigmaplast v liberecké průmyslové zóně JIH nebo kamerový systém v českodubském LUKOV plastu.

V roce 2012 jsme realizovali kompletní slaboproudé systémy včetně EPS v nové hale společnosti LAMPS v Praze. Instalace v České Skalici navázala na dlouhodobou spolupráci s firmami MD FACILITY, OHMS a ALLIVICTUS v areálu společnosti ECOTON. Komplexní dodávku slaboproudých systémů jsme zajistili i pro novou MŠ v Raspenavě...

V roce 2013 jsme provedli kompletní revizi kamerového systému na elektrárně ČEZ v Trutnově Poříčí a na základě výsledků této revize jsme připravili podklady pro projekt dalšího rozšíření a úprav systému. Další zajímavé akce byly v tomto roce veškeré slaboproudé systémy na Ekologickém informačním centru v Brništi a kamerový systém v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dále úspěšně pokračovala naše spolupráce v VS Stráž pod Ralskem.

Začátek roku 2014 byl v naší nabídce poměrně významně ovlivněn obnovením spolupráce se společností Euroalarm, která je předním dodavatelem kamerových systémů Hikvision do ČR. Velice příznivý poměr ceny a výkonu především IP kamer znamená v současnosti značný odklon zakázek s analogovými kamerami směrem ke kamerám megapixelovým...

Za velice zajímavou realizovanou zakázku realizovanou v roce 2014 můžeme považovat kamerový systém v Bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradu. Systém je postaven na platformě GeoVision, použity jsou nejen klasické IP kamery, ale i kamery 360° FishEye, ukázka možností těchto kamer je zde.

Deset těchto kamer s rozlišením 5 Mpix jsme s úspěchem použili na přelomu 2015/2016 ve firmě AVON AUTOMOTIVE. Celkem je zde 24 IP kamer GeoVision. 

V roce 2015 jsme byli osloveni, zda bychom nepomohli registrovat kamery v jednom závodě z našeho kraje. Podařilo se na první pokus zlegalizovat 73 kamer. V letošním roce 2016 byl tento počet překonán. Navrhli jsme optimalizaci kamerového systému a zaregistrovali stávající i budoucí kamery v celkovém počtu 128 ks...

Díky dlouhodobé spolupráci s panem Jiřím Bláhou jsme v letošním roce převzali a podstatně rozšířili kamerový systém v bývalém OC DELTA, nyní LBC v Liberci. Aktuálně byla pro nás zajímavá zakázka pro ČD - depo Liberec. 

 

 

Všechna práva vyhrazena © | KAMERA Liberec s.r.o.