Kamera Liberec

Zpět na hlavní sekci

Docházkové a přístupové systémy

 

 

reference >

 

Systém je určen pro otevírání dveří, kontrolu a registraci vstupu osob do objektů, či jejich částí. Otevírání elektromagnetického dveřního zámku, bran či závor se provádí pouhým přiložením identifikačního čipu k terminálu. Pokud je majitel čipu nebo karty registrován jako oprávněná osoba ke vstupu, systém povolí vstup a do paměti terminálu uloží číslo čipu, datum a čas vstupu. Po zaplnění paměti údaji o průchodech se nejstarší z nich začnou přepisovat novými údaji. Tuto funkci lze zakázat, avšak při naplnění paměti se zámek zablokuje až do doby vyčtení údajů z paměti. Zaznamenaná data zůstávají v paměti i při výpadku napájení.

Firmou KAMERA preferovaný zabezpečovací systém kanadské firmy PARADOX SECURITY SYSTEMS - DIGIPLEX je možné rozšířit o přístupový systém DIGIPLEX ACCESS

Docházkové systémy

Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a současně k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv atd. Používáním docházkového systému je možné odsáhnout omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby a vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Další časové a tím i finanční úspory mohou být dosaženy při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd. Je možné omezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, povolit vstup pouze oprávněných zaměstnanců do výrobní linky.

Přístupové systémy

Systém je určen pro otevírání dveří, kontrolu a registraci vstupu osob do objektů, či jejich částí. Otevírání elektromagnetického dveřního zámku, bran či závor se provádí pouhým přiložením identifikačního čipu k terminálu. Pokud je majitel čipu nebo karty registrován jako oprávněná osoba ke vstupu, systém povolí vstup a do paměti terminálu uloží číslo čipu, datum a čas vstupu. Po zaplnění paměti údaji o průchodech se nejstarší z nich začnou přepisovat novými údaji. Tuto funkci lze zakázat, avšak při naplnění paměti se zámek zablokuje až do doby vyčtení údajů z paměti. Zaznamenaná data zůstávají v paměti i při výpadku napájení.

Systém obchůzkové kontroly

Inteligentní elektronický systém určený pro kontrolu a evidenci činnosti pracovníků fyzické ostrahy. Zařízení zprostředkuje kompletní přehled o vykonávaných obchůzkách včetně vyhodnocení správnosti jejich provedení. Systém je vhodný pro aplikaci pro účely vykazování jakékoliv časově vázané činnosti.

Dodavatelé

 

Všechna práva vyhrazena © | KAMERA Liberec s.r.o.