Kamera Liberec

Zpět na hlavní sekci

Datové rozvody

 

 

 

 

reference >

Datové rozvody zajišťují propojení pomocí pevných metalických nebo optických spojů koncových komunikačních zařízení (PC, síťové tiskárny, telefonní aparáty, atd.) mezi sebou nebo se svými centrálami, s pobočkovými ústřednami, s koncentrátory, s přepínači, atd.

Standardní struktura těchto spojů zahrnuje přípojný metalický či optický kabel, zásuvku, pevné vedení, omezené svou délkou, která je různá pro metalické kroucené páry a pro optické kabely, patch panel nebo pole zářezových lišt pro zakončení metalických spojů nebo optické panely, případně optické vany s polem konektorů a opět propojovací kabel /patchcord/, které umožňují uvedený spoj dovést až k portu elektronického komunikačního zařízení (pobočková ústředna,koncentrátor, přepínač, apod.). Uvedená struktura v jednom z přístupů naplňuje pojem strukturované kabeláže.

Struktura, rozsah a konkrétní technická řešení těchto systémů jsou poplatná konkrétním zakázkám. Strukturu ovlivňuje skutečnost, zda systém řeší distribuci počítačových dat nezávisle na přenášení telefonního signálu nebo pouze distribuci počítačových dat, například v síti Ethernet, nebo zda distribuce zahrnuje současně i telefonní signály.

Druh kabeláže /u metalické stíněné a nestíněné varianty, u optické varianty s různým průřezem vlákna a jeho charakteru - multi-mod či single-mod / je dán prostředím a požadovanými délkami spojů v kombinaci s přenosovými rychlostmi, které od kabelových spojů požadujeme.

Kabelové rozvody informační techniky se již dávno staly součástí technického vybavení budov a mají stejnou důležitost jako vytápění, osvětlení nebo napájení. Špatná kvalita těchto rozvodů způsobená nekvalitním návrhem, použitím nevhodných komponent, nesprávnou instalací či jinou příčinou může ohrozit efektivní chod firmy či domácnosti a má vážný dopad v podobě přímých i nepřímých nákladů na odstranění havarijního stavu a jeho následků.

V současné době zákazníci požadují kupř. do rodinných domů silové i datové rozvody integrované do jednotného designu. Na trhu se nabízí široký sortiment komunikačních zásuvek pro různé výrobce kabelážních systémů. Zákazník tak má možnost vybrat si a použít řešení, které splňuje jeho potřeby a nároky na výkon, cenu a především certifikaci a dlouhodobé záruky, spojené právě s kabelážním systémem.

Všechna práva vyhrazena © | KAMERA Liberec s.r.o.