Kamera Liberec

Zpět na hlavní sekci

Požární signalizace

reference >

Zařízení elektronické požární signalizace (EPS) je soubor hlásičů požáru, ústředen a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se opticky i akusticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Informace o vzniku požáru je předána na zvolené místo (se stálou službou) nebo může být zároveň předána přímo na zásahovou jednotku hasičů.

Hlavní důraz klademe v případě zařízení EPS na požadavky nejmodernějších trendů ve výrobě a na vývoj požárních systémů, tj. na adresné automatické vyhodnocovací systémy pro objekty průmyslového zaměření i civilních potřeb. Provádíme návrhy jak pro zákazníky z průmyslového a bankovního sektoru, tak pro menší a střední klienty.

Dnešní požární systémy jsou již poměrně složitá zařízení s velkou variabilitou. Abychom mohli kvalitně navrhovat a montovat tyto systémy, jsou naši pracovníci pravidelně školeni.

Provádíme

montáž do všech typů objektů
studie a poradenství v oblasti aplikací EPS
připojování objektů na pulty centrální ochrany

Všechna práva vyhrazena © | KAMERA Liberec s.r.o.